მოდულის უპირატესობები

თანამშრომლების სტრატეგიული უნარების განვითარება

კარიერული განვითარების სახელმძღვანელო
მიეცით თანამშრომლებს საშუალება მიაღწიონ კარიერულ წარმატებას პერსონალიზებული პროცესით მაღალი პოტენციალის მქონე თანამშრომლების იდენტიფიცირებისთვის, ტრენინგისა და პოპულარიზაციისთვის
გადინების მაჩვენებლის შემცირება
კომპეტენციების განვითარება ხელს უწყობს თანამიმდევრობის დაგეგმვას და თანამშრომლების ჩართულობის გაზრდას, თანამშრომლების მოტივაციას, განვითარდნენ კომპანიასთან ერთად
ინვესტიციის ანაზღაურება
თანამშრომლების შენარჩუნებასა და შიდა ზრდაზე ორიენტირებული ძალისხმევა უზრუნველყოფს ინვესტიციის მნიშვნელოვან ანაზღაურებას თანამშრომლების განვითარებაში
მოდულის მახასიათებლები

დაეხმარეთ თანამშრომლებს განავითარონ თავიანთი უნარები და კომპეტენციები კომპანიის შიგნით

  • უნარებისა და კომპეტენციების საფუძველი
  • ზოგადი და ინდივიდუალური შეფასების სკალის შედგენა
  • უნარების ასოცირება სამუშაო პროფილებთან, ვაკანსიებთან, პასუხებთან, კანდიდატებთან, პროექტებთან და თანამშრომლებთან, რომლებიც გადიან ტრენინგს
  • თანამშრომლების უნარ-ჩვევების ზრდა და თვითშეფასება
გსურთ გაიგოთ ერგება თუ არა SMART HCM & LMS თქვენს HR საჭიროებებს?
დატოვე მოთხოვნა
mail