მოდულის უპირატესობები

კომპანიის საჭიროებებზე ადაპტირებული თანამშრომლების შეფასების სისტემა

უწყვეტი შეფასების პროცესი
დაგეგმეთ და ჩაატარეთ თანამშრომლების სისტემატური შეფასება, კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობის მიუხედავად და სხვა ბიზნეს პროცესებში ჩარევის გარეშე.
გამჭვირვალე შეფასების სისტემა
თანამშრომლებს აქვთ წვდომა დეტალური შეფასების სურათზე, რაც იძლევა უკუკავშირის შესაძლებლობას და ინფორმირებას, თუ რაზე უნდა იმუშაონ
შეფასების ცვალებადობა
შექმენით თანამშრომლების შეფასების შაბლონების შეუზღუდავი რაოდენობა და დანიშNეთ ისინი ცალკეულ თანამშრომლებზე ან ჯგუფებზე კონკრეტული უნარებისა და კომპეტენციების საფუძველზე
მოდულის მახასიათებლები

შეაფასეთ ცალკეული თანამშრომლების ან მთელი განყოფილებების მუშაობა

  • კომპეტენციის შეფასება (90, 270, 360)
  • შესრულების ძირითადი ინდიკატორების (KPI), კომპეტენციების, უნარების მონიტორინგი
  • შესრულების მართვის პროცესის ავტომატიზაცია
  • ავტომატური შეფასების ფორმები, კითხვარები, ტესტები რამდენიმე დაწკაპუნებით
  • თანამშრომლების შეუზღუდავი რაოდენობისთვის
  • შეფასების ფორმების შექმნა წესებისა და მოთხოვნების შესაბამისად შემფასებლების
  • განმარტებით: მენეჯერები, ქვეშევრდომები, კოლეგები, მომხმარებლები.
გსურთ გაიგოთ ერგება თუ არა SMART HCM & LMS თქვენს HR საჭიროებებს?
დატოვე მოთხოვნა
mail