მოდულის უპირატესობები

შექმენით თქვენი საკუთარი ცოდნის ცენტრი, რათა თანამშრომლებს მიეცეთ შესაძლებლობა განვითარდნენ კომპანიის შიგნით

უწყვეტი სასწავლო პროცესი
შექმენით თანამშრომლების ტრენინგის სისტემატური პროცესი სასწავლო პროგრამის დაგეგმვის შესაძლებლობების გამოყენებით: როგორც მთელი კომპანიისთვის, ასევე ცალკეული თანამშრომლებისთვის
კომპანიის ფასეულობების თანამშრომლებისთვის გაცნობა
თითოეულ კომპანიას აქვს საკუთარი სტანდარტები, წესები და თავისებურებები, რომლებიც უნდა გადასცეს თანამშრომლებს კორპორატიული კულტურის გასაძლიერებლად ღირებულებების საერთო გაგებით
ცოდნის კონცენტრირება კომპანიის შიგნით
შექმენით თქვენი საკუთარი ცოდნის ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს კომპანიის შიგნით მძიმე უნარების, რბილი უნარების და თანამშრომლების განვითარებას
მოდულის მახასიათებლები

განახორციელეთ თქვენი თანამშრომლების ტრენინგზე წვდომისა და განვითარების კონცეფცია 24/7

დაგეგმეთ ტრენინგი მოკლე და გრძელვადიანი პერიოდებით

 
 • ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა
 • დაგეგმვის საფუძველზე სასწავლო გეგმების ავტომატური დანიშვნა
 • ვიდეო, აუდიო, PDF, SCORM, YouTube ფორმატებში მასალებთან მუშაობა
 • თითოეული თანამშრომლის პროგრესისა და ტრენინგის პერიოდის აღრიცხვა
 • თვითგანათლებისთვის ხელმისაწვდომი კურსების კატალოგი
 • ჩატბოტი დისტანციური სწავლისთვის და დროული შეტყობინებებისთვის
 • წვდომა მობილური მოწყობილობის საშუალებით
 • მხარდაჭერა სხვადასხვა ენაზე

შექმენით მოცულობითი ტესტები სწრაფად L&D Test Builder-ით

 
 • მოქნილი შიდა ტესტის შემქმნელი
 • კითხვების მონაცემთა ბაზის მართვა
 • მონაცემთა ბაზაში ჩაბარების დროისა და ტესტის შედეგების შესახებ ინფორმაციის შენახვა
 • ტესტის პარამეტრების მრავალფეროვნება: დროის ლიმიტი, მრავალჯერადი მცდელობა, სწორი/მცდარი პასუხების ხაზგასმა და ა.შ.
 • პასუხის ტიპების მრავალფეროვნება: ერთი, რამდენიმე პასუხის არჩევის შესაძლებლობა და ა.შ.
 • ტესტირება ჩატბოტის საშუალებით
 • მხარდაჭერა სხვადასხვა ენაზე
გსურთ გაიგოთ ერგება თუ არა SMART HCM & LMS თქვენს HR საჭიროებებს?
დატოვე მოთხოვნა
mail