მოდულის უპირატესობები

თანამშრომლებს ესმით, რას ელის კომპანია მათგან

ცვალებადობა მიზნების დასახვასა და შეფასებაში
პოზიციიდან და შეფასების სისტემიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ დასახოთ ყოველთვიური, კვარტალური ან წლიური მიზნები, ჩაატაროთ თვითშეფასება, დაადასტუროთ მიზნები და შეაფასოთ თანამშრომლები.
კომპანიის მიზნებთან შესაბამისობა
დასახეთ მიზნები, შეაფასეთ თანამშრომლების შესრულება, რათა გაიგოთ, რამდენად სწრაფად მიიწევს კომპანია წინ გლობალური მიზნის მისაღწევად
სისუსტეების იდენტიფიცირება
პერსონალიზებული მიზნების დასახვის პროცესი იძლევა ხედვას ცალკეული თანამშრომლის და მთელი დეპარტამენტის სისუსტეებზე. მიიღეთ დროული გადაწყვეტილებები მიზნების მიხედვით შეფასების საფუძველზე
მოდულის მახასიათებლები

თანამშრომლების ინდივიდუალური მიზნების თანხვედრა კომპანიის გლობალურ მიზნებთან

  • თანამშრომლის მუშაობის ძირითადი ინდიკატორების განსაზღვრა
  • შესრულების ძირითადი ინდიკატორების დამტკიცების პროცედურა
  • შესრულების ძირითადი ინდიკატორების განხორციელების მონიტორინგი
  • სახელმძღვანელო შესრულების ძირითადი ინდიკატორების კატეგორიების შესახებ
  • შესრულების ძირითადი ინდიკატორების შეფასება, საშუალო პროდუქტიულობის გაანგარიშება
  • მნიშვნელოვნების ფაქტორზე დაყრდნობით
  • შესრულების ძირითადი ინდიკატორები რეალურ დროში
  • კასკადური მიზნები თანამშრომლებისთვის
გსურთ გაიგოთ ერგება თუ არა SMART HCM & LMS თქვენს HR საჭიროებებს?
დატოვე მოთხოვნა
mail