მოდულის უპირატესობები

თანამშრომელთა კარიერის განვითარების როუდმეფი და ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება თანამშრომლებს მიაღწიონ მიზნებს

თანამშრომლების განვითარება კომპანიის შიგნით
დაგეგმეთ თანამშრომლების კარიერული განვითარება კომპანიის შიგნით რათა უზრუნველყოთ გამჭვირვალე პირობები იმის მისაღებად, რაც მათ სურთ
თანამშრომლის დამატებითი მოტივაცია
გადაწყვეტილებების მიღება ხელფასების გაზრდის, პრემიების ან დაწინაურების შესახებ კომპანიაში IDP შედეგების მიხედვით
ავტომატური გეგმის დანიშვნა
თქვენ ქმნით განვითარების გეგმის შაბლონს სხვადასხვა სამუშაო პროფილისთვის ერთხელ, შემდეგ კი სისტემა ავტომატურად ანიჭებს IDP-ს პოზიციების მიხედვით სხვადასხვა ეტაპზე
მოდულის მახასიათებლები

თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარება მათ კომპეტენციებზე დაყრდნობით

  • განვითარების გეგმის შაბლონების შექმნა სხვადასხვა სამუშაო პროფილებისთვის
  • კომპანიაში თანამშრომლების განვითარების მეთოდების განსაზღვრა
  • თანამშრომლის ან მენეჯერის მიერ განვითარების გეგმის სწრაფი შექმნა და დანიშვნა
  • თითოეული თანამშრომლის განვითარების გეგმის გავლის პროცესის ორგანიზება და კონტროლი
  • სტატუსების მონიტორინგი, პროგრესი და დაგეგმილი აქტივობების დრო
  • განვითარების გეგმების შედგენა სხვადასხვა მიზნებისთვის: ახალი თანამშრომლის განვითარების ადაპტაცია Talent Pool პროექტის ფარგლებში, ახალ პოზიციაზე გადასვლა.
გსურთ გაიგოთ ერგება თუ არა SMART HCM & LMS თქვენს HR საჭიროებებს?
დატოვე მოთხოვნა
mail