Zalety modułu

Stwórz własne centrum wiedzy, aby umożliwić pracownikom rozwój w ramach firmy

Zbuduj proces ciągłej nauki
Zapewnij systematyczny proces szkolenia pracowników, z wykorzystaniem możliwości planowania programów szkoleniowych, zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych pracowników
Przekazuj pracownikom wartości firmy
Każda firma ma swoje własne normy, zasady i cechy, które należy przekazać pracownikom, aby wzmocnić kulturę korporacyjną poprzez wspólne zrozumienie wartości
Koncentracja wiedzy w firmie
Twórz własnej bazy wiedzy, która pomoże rozwijać hard skills oraz soft skills w firmie i promować samorozwój pracowników
Cechy modułu

Wdrażaj koncepcję dostępności szkoleń i rozwoju swoich pracowników 24/7

Planuj szkolenia w ujęciu krótko- i długoterminowym

 
 • Tworzenie indywidualnych planów treningowych
 • Automatyczne przydzielanie programów nauczania na podstawie planowania
 • Praca z materiałami w formatach wideo, audio, PDF, SCORM, YouTube
 • Ustalanie postępów każdego pracownika i okresu szkolenia
 • Katalog kursów dostępnych w ramach samokształcenia
 • Chatbot do zdalnego szkolenia i terminowych powiadomień
 • Dostęp przez urządzenie mobilne
 • Wspiera wielu wersji językowych

Szybko twórz obszerne testy dzięki kreatorowi testów L&D

 
 • Elastyczny kreator testów wewnętrznych
 • Zarządzanie bazą danych pytań
 • Przechowywanie informacji o czasie zdawania i wynikach testów w bazie danych
 • Różnorodność parametrów testów: limit czasu, wielokrotne próby, zaznaczanie poprawnych/nieprawidłowych odpowiedzi itp.
 • Różnorodność typów odpowiedzi: single-option, multiple-choice, itp.
 • Testowanie za pomocą chatbota
 • Wspiera wielu wersji językowych
Chcesz wiedzieć, czy SMART HCM & LMS nadaje się do rozwiązania Twoich zadań z zakresu HR?
Zamów demo
mail