Modulun üstünlükləri

İşçilər şirkətin onlardan nə gözlədiyini başa düşürlər

Hədəflərin təyin edilməsi və qiymətləndirilməsində müxtəliflik
Vəzifədən və qiymətləndirmə sistemindən asılı olaraq siz aylıq, rüblük və ya illik hədəflər təyin edə, özünüqiymətləndirmə apara, hədəfləri təsdiq edə və işçiləri qiymətləndirə bilərsiniz
Şirkətin hədəflərinə uyğunluq
Şirkətin qlobal məqsədlərə doğru nə qədər sürətlə irəlilədiyini anlamaq üçün hədəflər təyin edin işçilərin fəaliyyətini qiymətləndirin
Zəif cəhətlərin müəyyən edilməsi
Fərdi hədəf təyin etmə prosesi hər bir işçinin ayrılıqda və həmçinin bütün departamentin zəif tərəflərini başa düşməyə imkan verir. Hədəflərin qiymətləndirilməsi əsasında vaxtında qərarlar qəbul edin
Modulun xüsusiyyətləri

İşçilərin fərdi hədəflərini şirkətin qlobal hədəflərinə uyğunlaşdırın

  • İşçilərin əsas performans göstəricilərinin müəyyən edilməsi
  • Əsas performans göstəricilərinin təsdiq edilməsi qaydası
  • Əsas performans göstəricilərinin icrasına nəzarət
  • Əsas performans göstəricilərinin kateqoriyaları üzrə təlimat
  • Əsas performans göstəricilərinin qiymətləndirilməsi, əhəmiyyətlilik amili əsasında orta məsuldarlığın hesablanması
  • Real vaxt rejimində əsas performans göstəriciləri
  • Hədəflərin işçilərə təyin edilməsi
SMART HCM & LMS İR ehtiyaclarınıza uyğun olub olmadığını bilmək istəyirsiniz?
Demo sifariş edin
mail