Zalety modułu

Pracownicy rozumieją, czego oczekuje od nich firma

Zmienność wyznaczania i oceny celów
W zależności od stanowiska i systemu oceniania można wyznaczyć cele miesięczne, kwartalne lub roczne, przeprowadzić samoocenę, potwierdzić cele i ocenić pracowników
Zgodność z celami firmy
Ustalaj cele, oceniaj wyniki i produktywność pracowników, aby zrozumieć, jak szybko firma zmierza do osiągnięcia globalnego celu
Identyfikacja słabych stron
Dobrze przeprowadzony proces wyznaczania celów daje zrozumienie słabych stron pojedynczego pracownika i całego działu. Podejmowanie terminowych decyzji na podstawie oceny według celów
Cechy modułu

Dostosowuj indywidualne cele pracowników do globalnych celów firmy

  • Określenie kluczowych wskaźników efektywności pracownika
  • Procedura zatwierdzania kluczowych wskaźników efektywności
  • Monitorowanie realizacji kluczowych wskaźników efektywności
  • Przewodnik po kategoriach kluczowych wskaźników efektywności
  • Ocena kluczowych wskaźników efektywności, obliczenie średniej wydajności pracy z uwzględnieniem współczynnika istotności
  • Kluczowe wskaźniki wydajności w trybie czasu rzeczywistego
  • Kaskadowanie celów na pracowników
Chcesz wiedzieć, czy SMART HCM & LMS nadaje się do rozwiązania Twoich zadań z zakresu HR?
Zamów demo
mail