Kanban, pionowa struktura organizacyjna, dwuformatowy Date picker i spersonalizowane wyświetlanie raportów

Jesteśmy wdzięczni Siłom Zbrojnym Ukrainy za umożliwienie nam dalszej pracy, doskonalenia naszych produktów i poprawy warunków pracy ukraińskich przedsiębiorców.

W lutym mamy przyjemność przedstawić aktualizacje interfejsu dla rozwiązania SmartPoint Intranet.

Przypominamy, że SmartPoint Intranet to nie tylko rozwiązanie automatyzujące zadania specjalistów HR, ale także narzędzie zwiększające produktywność wszystkich działów firmy.

Zacznijmy od kanbana.

Kanban dla wizualnego śledzenia postępów

Wielokrotnie słyszeliśmy od naszych klientów, że widok karty zarządzania zadaniami jest bardziej atrakcyjny wizualnie i lepiej strukturyzuje procesy realizacji zadań, czyli oferuje bardziej systematyczne podejście do identyfikacji możliwości poprawy wydajności zespołu. Dlatego w tym wydaniu postanowiliśmy wdrożyć kanban w SmartPoint Intranet.

Teraz użytkownicy będą mogli wyświetlać swoje zadania i postępy w postaci kart kanban za pomocą widgetu przełączania w rogu obszaru. Nie zostawiamy też za sobą widoku stołu.

Łatwo zmieniaj interfejsy zarządzania zadaniami jednym kliknięciem, wybierając ten, który jest wygodniejszy w pracy.

W Kanban można zmieniać status zadania poprzez przeciąganie i upuszczanie kart pomiędzy odpowiednimi kolumnami. Bezpośrednio na kafelku możesz zobaczyć szczegóły każdego zadania, jego status, a także filtrować według terminu wykonania, priorytetu lub autora zadania.

Kanban jest świetnym narzędziem zarówno dla menedżerów, jak i pracowników, ponieważ pomaga zespołowi zorganizować pracę w oparciu o aktualne obciążenie każdego pracownika. Użytkownicy mogą śledzić zadania przypisane do nich oraz zadania przypisane do ich współpracowników w jednym oknie.

Dlatego jesteśmy przekonani, że to usprawnienie ucieszy wszystkich użytkowników portalu.

Pionowy schemat organizacyjny dla widoków wielopoziomowych

Wraz z wersją 2.7 nasi klienci będą mogli pracować z nowym widokiem pionowej struktury organizacyjnej.

Będą mogli wybrać widok poziomy lub pionowy w zależności od liczby działów i liczby poziomów struktury firmy.

Zaletą pionowej struktury organizacyjnej jest łatwiejszy wgląd w strukturę przedsiębiorstwa o dużej liczbie podwładnych i działów.

Na przykład sektor bankowy charakteryzuje się jednym departamentem głównym i 15-20 departamentami pierwszego stopnia podporządkowania. Taka konstrukcja jest trudna do obejrzenia ze względu na widok poziomy. Zwłaszcza z komórki.

Dlatego też, biorąc pod uwagę taką specyfikę branży, postanowiliśmy wdrożyć możliwość wyboru bardziej adekwatnej opcji do wykorzystania w SmartPoint Intranet.

Jak to działa?

Użytkownik z uprawnieniami administratora samodzielnie konfiguruje, który widok jest najlepszy dla firmy. Proces ten odbywa się w zaledwie 4 kroki:

  1. Utwórz nową lub otwórz istniejącą stronę portalu do edycji.
  2. Wybierz pionową lub poziomą strukturę organizacyjną z listy części internetowych oferowanych przez system.
  3. W ustawieniach web partu wybierz katalog pracowników.
  4. Opublikuj zmiany.

Jeśli chcesz zmienić wybrany widok struktury, wykonaj te same kroki. Dane struktury są zapisywane i nie trzeba nic ponownie wpisywać.

Wygodne korzystanie z pionowego schematu organizacyjnego z urządzeń mobilnych i tabletów.

Przy okazji: demonstrujemy wizualną reprezentację z urądzenia mobilnego z przeglądarki, ale wszyscy użytkownicy SmartPoint Intranet mogą również pobrać aplikację Microsoft SharePoint i za jej pośrednictwem korzystać ze wszystkich funkcjonalności portalu. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj.

Spersonalizowany obszar do przeglądania raportów

Nadal pracujemy nad ideą maksymalnego spersonalizowania usług dla użytkowników naszych rozwiązań.

Dlatego w obecnym wydaniu poprawiliśmy wyświetlanie wielkości obszaru do przeglądania raportów na koncie osobistym użytkownika.

Jak to działa?

Dla wygody przeglądania raportów można dostosować rozmiar wizualnego wyświetlania obszaru do swoich potrzeb.

Aby ustawić wymaganą wysokość i szerokość wyświetlania raportu, należy wypełnić odpowiednie pola w obszarze ustawień.

Po zatwiеrdzeniu zmian, nowe parametry są automatycznie stosowane w obszarze raportu.

Nie chcesz wprowadzać parametrów ręcznie? Użyj funkcji automatycznego wypełniania. W takim przypadku obszar wyświetlania raportu zostanie automatycznie dostosowany do rozmiaru strony użytkownika.

Portal jest już dostępny w aplikacji Microsoft Teams

Jednym z głównych celów środowiska cyfrowego jest zapewnienie użytkownikom dostępu do jak największej ilości informacji z jednego miejsca.

W poprzednich wydaniach dodaliśmy możliwość przeglądania portalu poprzez web-wersję Microsoft Teams. W wersji 2.7 uwzględniliśmy życzenia klientów, którzy preferują aplikację Microsoft Teams.

Jak to działa? 

Wystarczy otworzyć aplikację Microsoft Teams i dodać portal do swojego obszaru roboczego, korzystając z następującej ścieżki: Katalog aplikacji – SmartPoint Intranet – Go.

Świetne jest to, że nie trzeba przełączać się między kontami czy szukać adresu portalu w zakładkach przeglądarki – wszystko, co potrzebne, jest na wyciągnięcie ręki.

Użytkownicy mogą pracować z portalem w Microsoft Teams z telefonu, tabletu lub komputera.

Dwuformatowy Date picker do tworzenia zadań, wniosków i zdarzeń

Nasz zespół programistów kontynuuje prace nad udoskonaleniem mobilnej wersji portalu, tak aby użytkownicy mogli łatwo tworzyć spotkania, zadania lub wnioski z poziomu swoich telefonów komórkowych, tak jak to mają w zwyczaju robić na wersji PC.

Dlatego postanowiliśmy zastąpić starą wersję daypickera na wszystkich formach portalu na bardziej nowoczesną i wygodną, aby poprawić user experience na desktopie, tablecie i urządzeniach mobilnych. Pozwala również użytkownikom wybrać, który format czasu jest dla nich wygodniejszy – 12- lub 24-godzinny.

Jak to działa? 

Na przykład, musisz stworzyć spotkanie robocze. Otwórz formularz tworzenia spotkania na portalu z telefonu komórkowego lub komputera, kliknij w pole kalendarz. Wybierz żądany format czasu (AM lub PM). Potwierdź zmiany.

Śledź nasze aktualizacje na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Sugerujemy również sprawdzenie aktualizacji zawartych w poprzednim wydaniu.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat aktualizacji?

Poproś o demo
mail